x

sunucu-server İnsan gücünün yerini, su ve buhar gücü kullanımının almasıyla ortaya çıkan ilk sanayi devrimi, ardından gelen elektrik gücüne geçiş ve paralelinde gelişen seri üretim ile İkinci sanayi devrimi, üretimin gelişen bilgi teknolojileri ile otomatikleşmesi üçüncü sanayi devrimi ve son olarak dijitalleşme ve nesnelerin interneti gibi kavramlar günlük hayatımıza girdiğinden beri dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz.

Daha basit bir ifade ile işgücü, teknoloji ile ikame edilmeye başlandı. Bilgiye her yerden ve her zaman ulaşma isteği, süreklilik ve güvenilirlik daha yetenekli sunucuların üretilmesine zemin oluşturdu. Yeni nesil sunucuların daha fazla açık kalma becerileri, bilgiye ulaşma hızları ve daha fazla kullanıcıya hizmet verme kabiliyetleri bizlere daha mükemmel sunucular ile çalışma imkânı verdi.